Bliv klogere på hvad en ejeraftale går ud på

Blog
admin

Indholdsfortegnelse

 

For at man kan komme ind på hvad en ejeraftale indeholder er det naturligvis vigtigt, at man har en idé om hvad begrebet i det hele taget betyder.

Egentlig regulerer en ejeraftale det interne forhold som der er mellem kapitalejerne i et anpartsselskab eller aktieselskab. Denne aftale erstatter dog ikke selskabets vedtægter, men skal blot ses som et tillæg, hvor de førnævnte kapitalejere får muligheden for at sammensætte et fælles sæt spilleregler. Disse spilleregler skal med andre ord være med til at undgå konflikter eller andre former for uoverenstemmelser.

Ejeraftalen betyder også, at ejerne i fællesskab kan gøre det fuldkommen klart , hvad der forventes af hinanden i forskellige situationer – hvis disse måtte opstå.

En ejeraftale kommer til at være hele fundamenet for et velfungerende og troværdigt samarbejde. Derfor spiller det også en altafgørende rolle, at denne bliver skræddersyet til netop de behov i måtte have.

Indhold

Det er helt op til ejerne hvad ejeraftalen skal indeholde. Der er med andre ord ingen specifikke krav og det handler om, at man skal finde den løsning der passer bedst til de behov, forventninger sam ønsker, man nu engang måtte have til denne ejeraftale. Når det så er sagt, så findes der naturligvis nogle gode eksempler på vilkår og klausuler, som kan være værd at inddrage i sin ejeraftale;

  • Konkurrenceklausuler: Med denne klausul undgår du, at en partner starter en konkurrerende virksomhed op eller sågar skifter job til en allerede eksisterende konkurrent.
  • Disponering af overskud: Ved at inddrage dette punkt i jeres ejeraftale, kan man få svar på spørgsmål som; Hvad skal der ske med overskuddet i virksomheden? Hvornår skal der betales udbytte til ejerne? Hvis ejeraftalen ikke vedrører dette specifikke emne, så kræver beslutningen om udbetaling af udbytte et stemmeflertal.
  • Arbejdsforpligtelser: Med dette kommer eksempelvis; Hvor meget skal hver partner arbejde? Hvilke arbejdsopgaver skal den respektive person varetage? Der kan i mange selskaber hurtigt opstå uenigheder, hvis arbejdsindsatsen er ulige.
  • Tavshedspligt: Hvis der er oplysninger i virksomheden, som ejerne af en eller anden årsag ønsker fortrolige, anbefales det på det kraftigste, at man indgår en aftale om tavshedspligt. Samtidig kan der herved også gøres krav på, at ejerne skal oplyse hinanden om ting og – eller forhold, der kunne være relevante for virksomheden.
  • Dødsfald: Det er altid en god idé at være forberedt på hvad man skal gøre og hvad der skal ske med selskabet i tilfælde af et dødsfald, eller hvis ens partner på anden vis ikke længere er i stand til at være en del af selskabet.

Related Post